Blog

Red de Itinerarios No Motorizados

La Generalitat aposta per la sostenibilitat i el ciclisme

La Generalitat, per mitjà de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, ha iniciat el procediment d’elaboració del Pla d’acció territorial de caràcter sectorial (PATS) de la Xarxa d’Itineraris No Motoritzats de la Comunitat Valenciana. Es tracta d’una xarxa que es preveu que abaste 3.360 quilòmetres distribuïts en un total de 289 cicle-rutes.

La Xarxa d’Itineraris No Motoritzats disposa actualment de 1.017 quilòmetres de vies per a vianants i ciclistes en servei, distribuïts al llarg de 119 cicle-rutes, la longitud mitjana de les quals és de 8,8 quilòmetres (la longitud és molt variable, des dels 300 m de la CR-645 fins als 76,7 quilòmetres de la Via Verda Ojos Negros). La xarxa travessa 173 termes municipals, la qual cosa representa un 32% del total de municipis de la regió i quant a les característiques funcionals, la gran majoria de les infraestructures que la conformen (51,7%) són vies d’ús exclusiu ciclista.

La província que té més quilòmetres de vies per a vianants i ciclistes és València, amb 417 quilòmetres (41%), seguida d’Alacant, amb 367 quilòmetres (36%) i, finalment, Castelló, amb 233 quilòmetres (23%).

El conjunt de les actuacions proposades en l’estudi de planejament elaborat per a ser incloses en la RINM ascendeix a un total de 2.350 quilòmetres de vies per a vianants i ciclistes, distribuïdes al llarg de 225 cicle-rutes, de les quals, 55 serien ja existents i es veurien completades.

Dins d’aquest marc es preveu realitzar actuacions en cinc àmbits: finalització de ciclo-rutes existents; connexió entre poblacions; mobilitat quotidiana; mobilitat recreativa i permeabilització d’infraestructures.

A més, es preveu generar una sèrie d’itineraris per a vianants i ciclistes que puguen ser integrats en altres rutes i itineraris de gran recorregut de tipus recreatiu i turístic com Eurovelo EV-8, la Via Litoral de la Comunitat Valenciana, les Vies Verdes i altres itineraris que faciliten l’accessibilitat a espais d’interés natural, paisatgístic o mediambiental.