Descobreix

Vies verdes, rutes i centres btt
Vies Verdes

Vía Verda del Maigmó

Alicante
Agost

Sobre una complexa orografia es va construir durant la dictadura de Primo de Ribera aquest ferrocarril que significava un repte per a l'enginyeria de l'època. Les obres d'infraestructura es finalitzaren l’any 1932, però la guerra civil va suposar la seua paralització i l'estesa de les vies mai va arribar a executar-se. Informes en els anys 60 van desestimar la seua continuació i el seu traçat, fins que a l’any 1984 l'antiga plataforma va quedar per a altres fins. 

La Via Verda recorre un paisatge sorprenent i ple de contrasts, des de la depressió d'Agost fins a la serra del Maigmó, amb impressionants rambles, barrancs i valls fortament erosionades. Taques de bosc mediterrani esguiten el recorregut, que no està exempt d'un cert desnivell, perquè s'arriba als 440 m d'altura, entre els 220 m d'Agost fins als 660 metres sobre el nivell del mar del port del Maigmó.

L'última part és una zona d'algeps, argiles i graves, que sembla l'escenari de les velles pel·lícules de l'oest americà. La Via Verda està dotada d'àrees de descans, baranes de protecció i panells informatius. Hi ha algun tram xicotet compartit amb automòbils que tenen l'accés permés a les finques limítrofs.

Mes informació ací.

Adreça

Localización: Agost - Puerto del Maigmó.

Longitud: 22 km.